Termin 3

Etik

1 dag - del av delmål a2
Kursen fokuserar på medicinetiska principer och verktyg för att tillämpa i den kliniska vardagen.

Kursplan          Anmälan          Deltagarlista                             

Datum våren 2019:
16/1 kl. 08.30-16.30, Karstorp

Det kliniska samtalet 1

2 dagar - del av delmål b1
Det kliniska samtalet 1 innebär två dagars utbildning i samtalsmetodik.

Kursplan         Anmälan          Deltagarlista

Datum våren 2019:
17/1-18/1 kl.08.30-16.30, Karstorp (KS1)

Organisation

2 dagar - del av delmål a1, a4, a6
Kursen ger en användbar inblick i hälso- och sjukvårdens organisation och administration.

Kursplan         Anmälan          Deltagarlista                       

Datum våren 2019:
2/5-3/5 kl. 08.30-16.30, Karstorp

Läkemedel

1 dag - del av delmål b3
Kursen ger en fördjupad kunskap om läkemedelsanvändning i praktiken.

Kursplan           Anmälan          Deltagarlista                         

Datum våren 2019:
26/4 kl. 08.30-16.30, Karstorp

Senast uppdaterad: 2018-10-19 09:40