Termin 4

Det kliniska samtalet 2

2 dagar - delmål b2 samt del av delmål b1, b3
Kursen fokuserar på motiverande samtal som verktyg i sjukdomsförebyggande arbete.

 Kursplan           Anmälan            Deltagarlista                 

Datum våren 2019:
23/1-24/1 kl. 08.30-16.30, Karstorp

Palliativ vård

2 dagar -  delmål b5
Kursen fokuserar på palliativ vård och brytpunktssamtal.

Kursplan           Anmälan           Deltagarlista            

Datum våren 2019:
27/2-28/2 kl. 08.30-16.30, Karstorp

Försäkringsmedicin

2 dagar - delmål b4
Kursen fokuserar på tillämpad försäkringsmedicin och olika aktörers samverkan kring patienten.
För att gå denna kurs måste man ha gått de grundläggande kurserna som ges under AT eller PLUS-programmet.

Kursplan            Anmälan           Deltagarlista                      

Datum våren 2019:
8/5-9/5 kl. 08.30-16.30, Karstorp

Senast uppdaterad: 2018-10-19 09:40