Termin 4

Det kliniska samtalet 2

2 dagar - delmål b2 samt del av delmål b1, b3
Kursen fokuserar på motiverande samtal som verktyg i sjukdomsförebyggande arbete.

Anmälan är stängd för våren 2019!

 Kursplan         Deltagarlista                 

Datum våren 2019:
23/1-24/1 kl. 09.10-16.30, Karstorp

Palliativ vård

2 dagar -  delmål b5
Kursen fokuserar på palliativ vård och brytpunktssamtal.

Anmälan är stängd för våren 2019!

Kursplan          Deltagarlista 27-28/2         Deltagarlista 20-21/2 

Datum våren 2019:
27/2-28/2 kl. 08.30-16.30, Karstorp
20/2-21/2, kl. 08.30-16.30 (XPalliativ vård)

Försäkringsmedicin

2 dagar - delmål b4
Kursen fokuserar på tillämpad försäkringsmedicin och olika aktörers samverkan kring patienten.
För att gå denna kurs måste man ha gått de grundläggande kurserna som ges under AT eller PLUS-programmet.

Anmälan är stängd för våren 2019!

Kursplan          Deltagarlista                      

Datum våren 2019:
8/5-9/5 kl. 08.30-16.30, Karstorp

Senast uppdaterad: 2018-10-30 08:23