Termin 4

Det kliniska samtalet 2

2 dagar - delmål b2 samt del av delmål b1, b3
Kursen fokuserar på motiverande samtal som verktyg i sjukdomsförebyggande arbete.

 Kursplan           Anmälan            Deltagarlista                 

Datum hösten 2018:
26-27/9, Karstorp

Försäkringsmedicin

2 dagar - delmål b4
Kursen fokuserar på tillämpad försäkringsmedicin och olika aktörers samverkan kring patienten.
För att gå denna kurs måste man ha gått de grundläggande kurserna som ges under AT eller PLUS-programmet.

Kursplan            Anmälan           Deltagarlista                      

Datum hösten 2018:
5-6/12, Karstorp