Termin 1

Introduktion

1 dag - delmål a1
Information och inspirationsdag för ST med handledare.

Kursplan         Anmälan ST          Anmälan handledare     

Deltagarlista

Datum hösten 2019:
20/11, Karstorp

Juridik

1 dag - delmål a6
Översiktskurs om lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso- sjukvården.

Kursplan         Anmälan          Deltagarlista                    

Datum hösten 2019:
21/11, Karstorp

Senast uppdaterad: 2019-05-06 09:52