Termin 1

Introduktion

1 dag
Information och inspirationsdag för ST med handledare.

Kursplan         Anmälan ST      Anmälan handledare

Datum hösten 2019:
21/11, Karstorp

Juridik

1 dag - del av delmål a6
Översiktskurs om lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso- sjukvården.

Kursplan   Anmälan     Deltagarlista                    

Datum hösten 2019:
22/11, Karstorp


Senast uppdaterad: 2018-07-05 09:55