Termin 4

Det kliniska samtalet 2

2 dagar - delmål b2 samt del av delmål b1, b3
Kursen fokuserar på motiverande samtal som verktyg i sjukdomsförebyggande arbete.

Anmälan är stängd för hösten 2019!

 Kursplan          Deltagarlista 24-25/9          Deltagarlista 26-27/9                

Datum hösten 2019:

24-25/, Karstorp
26-27/9, Karstorp

Palliativ vård

2 dagar -  delmål b5 Kursen fokuserar på palliativ vård och brytpunktssamtal.

 

Kursplan          Anmälan         Deltagarlista           

 

Datum hösten 2019:

Försäkringsmedicin

2 dagar - delmål b4
Kursen fokuserar på tillämpad försäkringsmedicin och olika aktörers samverkan kring patienten.
För att gå denna kurs måste man ha gått de grundläggande kurserna som ges under AT eller PLUS-programmet.

Anmälan är stängd för hösten 2019!

Kursplan          Deltagarlista                      

Datum hösten 2018:
5-6/12, Karstorp

Senast uppdaterad: 2018-07-05 10:28