Termin 3

Etik

1 dag - delmål a2
Kursen fokuserar på medicinetiska principer och verktyg för att tillämpa i den kliniska vardagen.

Kursplan         Anmälan      Deltagarlista                       

Datum hösten 2019:
18/9, Karstorp

Det kliniska samtalet 1

2 dagar - delmål b1
Det kliniska samtalet 1 innebär två dagars utbildning i samtalsmetodik.

Kursplan          Anmälan          Deltagarlista

Datum hösten 2019:
19/9-20/9, Karstorp (KS1)

Organisation

2 dagar - delmål a1, a4, a6
Kursen ger en användbar inblick i hälso- och sjukvårdens organisation och administration.

Kursplan          Anmälan          Deltagarlista                       

Datum hösten 2019:
28/11, Karstorp

Läkemedel

1 dag - delmål b3
Kursen ger en fördjupad kunskap om läkemedelsanvändning i praktiken.

Kursplan          Anmälan          Deltagarlista                      

Datum hösten 2019:
29/11, Karstorp

Senast uppdaterad: 2019-01-11 10:08