Kursplaner termin 1

Introduktion

1 dag
Information och inspirationsdag för ST med handledare.

Juridik

1 dag - del av delmål a6
Översiktskurs om lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso- sjukvården.

Senast uppdaterad: 2018-03-15 13:39