Kursplaner termin 3

Etik

1 dag -  del av delmål a2
Medicinetiska principer och verktyg för att tillämpa i den kliniska vardagen.

Det kliniska samtalet 1: Samtalsmetodik

2 dagar - del av delmål b1
Grundläggande samtalsmetodik.

Organisation

2 dagar - del av delmål a1, a4, a6
Kursen ger en användbar inblick i hälso- och sjukvårdens organisation och administration.

Läkemedel

1 dag - del av delmål b3
Fördjupad kunskap och diskussion om läkemedelsanvändning i praktiken.

Senast uppdaterad: 2018-02-14 11:02