Mepilex Ag

Användningsområde

 • Trycksår (med tecken på lokal infektion)
 • Bensår (med tecken på lokal infektion)

Egenskaper

 • Effekt av silver i upp till 7 dagar
 • Mycket mjukt och bekvämt att bära
 • Ett förband kan användas under flera dagar beroende på sårets tillstånd

Omläggningsteknik

 • Mepilex Ag ska överlappa sårbädden och täcka minst 2 cm av den omkringliggande huden
 • Applicera den vidhäftande sidan mot såret. Sträck inte
 • Fixera Mepilex Ag med en binda eller någon annan typ av fixering om det är nödvändigt

Omläggningsfrekvens

 • Kan sitta max 7 dagar.
 • Silverförband skall användas restriktivt. Behandlingseffekten skall utvärderas och avgör behandlingstiden

Observera

 • Använd inte vid allergi mot silver
 • Använd inte vid strålbehandling eller undersökningar, t.ex. röntgen, ultraljud, diatermi eller magnetisk resonanstomografi
 • Använd inte Mepilex Ag tillsammans med oxiderande medel som hypokloritlösningar eller väteperoxid

För mer information om Mepilex Ag se tillverkarens produktblad


Kvalitetssäkrat 240528 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi
Sårcentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde.