Hydrofobt - Superabsorberande förband

Åtgärd/information

A-Rekommenderat förband är:

B-Är lämpligt att använda till:

  • Rikligt vätskande och bakterie-/svampbelastade sår

Kvalitetssäkrat 240528 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi
Sårcentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde.