PHMB preparat

Åtgärd och information

A. Rekommenderat preparat är: 

B. Är lämligt att använda till:

  • Sår med biofilm eller bakterie-/svampbelastning

Kvalitetssäkrat 240528 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi
Sårcentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde.