Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Preliminär bedömning av bensår

För att ge rätt behandling krävs det att sårtyp har identifierats. Här hittar du information om du genomför en preliminär bedömning för att identifiera sårtyp.

Bensår är inte en sjukdom utan ett symptom, som kan vara orsakat av många olika grundsjukdomar. Ofta rör det sig om att flera samverkande orsaker föreligger. Detta ställer höga krav på en noggrann bedömning/diagnostik, för att kunna välja rätt behandling.

Identifiera sårtyp

Såret ska vara äldre än 6 veckor. För att identifiera sårtyp/ställa diagnos ska följande steg genomföras, där resultatet av A, B och C leder till D.

Målet är att patienten skall få korrekt bedömning och därigenom rätt behandling. En adekvat anamnes och allmänstatus krävs för att göra en preliminär bedömning. 

Uppgifter som bör ingår i anamnes/allmänsatatus

 • Yrke, ärftlighet och graviditeter
 • Övriga sjukdomar (diabetes, hjärt/kärlsjukdom, cancersjukdom, ev. bristsjukdom)
 • Förstagångssår? Sårduration
 • Tidigare trombos, tidigare kärlkirurgisk åtgärd
 • Aktuell medicinering, ev. immunsuppression
 • Social situation, rökning, kost
 • Smärta, sömn
 • Medverkan, rörlighet
 • Cirkulation (palpabla pulsar i fot, knäveck och ljumskar), eventuell känselnedsättning

Tagit anamnes?
Gå vidare till nästa steg: B. Sårstatus/inspektion av sår.

 

Förutom anamnes, krävs ett adekvat sårstatus för att göra en preliminär bedömning.

Uppgifter som ska ingå i ett sårstatus

 • Lokalisation
 • Sårutseende (t.ex. storlek, djup, nekroser, sekretion, infektionstecken, lukt)
 • Omgivande huds utseende (t.ex. temperatur, färg, behåring, kapillär återfyllnad, eksem, maceration, lipodermatoskleros, atrophie blanche och pigmentering)
 • Aktuellt förband
 • Ev. sårodlingsresultat

Dokumenterat anamnes och sårstatus?
Gå vidare till nästa steg: C. Dopplerundersökning.

 

I en dopplerundersökning ingår arteriell blodtrycksmätning inklusive ankel/armtrycksindex och/eller venös kärlundersökning.

Utrustning

 • En enkel ultraljudsdoppler för perifer blodtrycksmätning (bör finnas på varje mottagning)
 • Vanlig blodtrycksmanschett
 • Stasslang eller stasband
 • Ultraljudsgel

Utförande

Dokumenterat anamnes, sårstatus och utfört dopplerundersökning?
Gå vidare till nästa steg: D. Identifiering av sårtyp

 

Resultatet av den preliminära bedömningen (A-C) ger ett antal kännetecken, som identifierar sårtyp.

Tolka resultat från preliminär bedömning A-C

 

Observera!

Följande fynd kräver akut handläggning:

 • Konstaterat eller hotande gangrän
 • Infektionstecken
 • Hos diabetiker med neuropati kan de klassiska infektionstecknen saknas. Där kan i stället ökad sekretion och/eller lukt iakttas
 • Tilltagande smärta

 

Kvalitetssäkrat 201210 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi
Sårcentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde.


Senast uppdaterad: 2021-01-04 08:53