Cancersår

Basaliom

Basaliom efter 4 månader.

Primär skivepitelcancer. 

Sekundär skivepitelcancer

Malignt melanom

 

Till information om cancersår

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21