Sår hos diabetiker

Sensorisk neuropati med tryckskada

Neuropatiskt sår hos diabetiker med clavusbildning

Neuropatisk trycknekros

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22