Kompressionsbehandling

Frågeställning

Vilka typer av kompressionsbehandling är rekommenderade?

Kriterier

Vårdtagare med sår där kompressionsbehandling är indicerad

Mål

Att välja rätt kompressionsbehandling utifrån preliminär bedömning.

Åtgärd/information

Typer av kompressionsbehandling som är rekommenderade:

Kompressionslindor –  förstahandsval

Pumpstövelbehandling – som tilläggsbehandling vid svårbehandlade ödem och venös insufficiens

Kompressionsstrumpor rekommenderas ej som behandling vid öppna bensår. Först när såret varit läkt 4-6 veckor utprovas dessa för att undvika recidiv om inte orsaken kan åtgärdas kirurgiskt. Information om kompressionsstrumpor

Observera!

  • Kompressionsbehandling bör ej påbörjas utan att arteriell blodtrycksmätning med doppler utförts och visat tillfredsställande arteriell cirkulation
  • Vid måttligt sänkta artärtryck måste kompressionsgraden anpassas

Kvalitetssäkrat

180529 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi,  Olle Nelzén överläkare kärlkirurgi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

 

Senast uppdaterad: 2019-01-29 08:57