Kompressionsstrumpor

Frågeställning

A. När används kompressionsstrumpor?
B. Vem ordinerar kompressionsstrumpor?
C. Vem förskriver/utprovar kompressionsstrumpor?

Kriterier

Vårdtagare i behov av kompressionsbehandling med kompressionstrumpa klass II och III, som motsvarar kompressionstryck 20-40 mmHg.
Kan även gälla kompressionsklass I, såvida två strumpor används på samma ben (I + I = II). Är lättare att ta på vid svaghet i händer och armar.

Mål

Att uppnå en graderad kompressionsbehandling

Åtgärd/information

A - Kompressionsstrumpor används vid

  • läkt sår med venös orsak där kurativ operation ej är möjlig - för att förhindra recidiv
  • ytlig venös insufficiens, där operation inte är möjlig
  • djup venös insufficiens
  • lymfödem
  • inaktivitetsödem

B - Kompressionsstrumpor ordineras av

  • läkare med erfarenhet av kompressionsbehandling (medicinska underlaget ska innehålla diagnos och kompressionsklass)

C - Kompressionsstrumpor förskrivs/utprovas av

  • läkare
  • arbetsterapeut/fysioterapeut/sjuksköterska i samråd med läkare

Se instruktionsfilm hur man tar på- och av strumporna med olika hjälpmedel

Avtal hjälpmedel (extern länk till Handbok hjälpmedel)

Observera!

Ordinatör/utprovare har ansvar för information om och uppföljning av kompressionsbehandlingen

Kvalitetssäkrat

180604 Alexandra Forssgren överläkare dermatologi Sårscentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde

Senast uppdaterad: 2019-02-28 12:51