Lokalbehandling bensår

Lokalbehandling skiljer sig för diabetiker och icke diabetiker. Oavsett kategori tillämpas i förekommande fall ren omläggningsrutin.          

Sårförbanden indelas i " Basutbud " och " Avancerade förband ".  Läs hela avtalet

Läs först under respektive kategori innan val av behandling görs.

Lokalbehandling av sår – icke diabetiker          
Lokalbehandling av sår - diabetiker   

Riktlinjer vid  "tillfällig omläggning"

Då ordinarie ordination saknas kan ett fot/bensår läggas om tillfälligt enl nedan:
-rent sår - salvkompress, ex. Jelonett
-rikligt vätskande sår -Durafiber eller Aquacel
-sår oavsett typ där ett täckförband behövs fram till nästa ordinarie omläggning - Mepilex, Mepilex Border 
Dokument för utskrift

Kvalitetssäkrat

170526 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

Senast uppdaterad: 2018-05-04 18:00