Riktlinjer för tillfällig omläggning

Ibland behöver ben/fotsår läggas om mellan ordinarie omläggningstillfälle t.ex på akutmottagningen eller annan mottagning. För att underlätta om ordination eller ordinerat material saknas kan en tillfällig omläggning göras enligt nedan:

  • rent sår - salvkompress, ex. Jelonett
  • rikligt vätskande sår - Aquacel/Durafiber
  • sår oavsett typ där ett täckförband behövs fram till nästa ordinarie omläggning - Mepilex, Mepilex Border

 

Kvalitetssäkrat

170618 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20