Övriga sår

Omfattar sår med annan orsak än rent venös/arteriell insufficiens eller neuropati.

I denna grupp ingår bland annat nedanstående

Observera

Många av dessa sår kräver specialistomhändertagande.

Senast uppdaterad: 2018-11-28 15:39