Övriga sår

Omfattar sår med annan orsak än rent venös/arteriell insufficiens eller neuropati.

I denna grupp ingår bland annat nedanstående

Observera

Många av dessa sår kräver specialistomhändertagande.

Senast uppdaterad: 2019-02-07 08:47