CarboFlex

Användningsområde

  • Vätskande illaluktande sår

Egenskaper

  • Luktabsorberande p.g.a. ett skikt av aktivt kol
  • Skiktet mot sårytan är en blandning av alginat och cellulosa som bildar en gel i såret och bidrar till fuktig sårmiljö
  • Absorberar effektivt sårvätska
  • Fastnar lätt om såret är för torrt

Omläggningsteknik

  • Kan användas som primärförband alternativt som täckförband över sårutfyllare
  • Läggs med alginatsidan mot såret

Omläggningsfrekvens

  • När förbandet är genomblött eller luktabsorptionen har upphört
  • Byt ofta vid behandling av infekterade sår 

Kvalitetssäkrat

 

170618 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

För mer information och tillverkarens produktblad

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21