Iodosorb, kompress, puder och salva

Användningsområde

 • Rikligt/måttligt vätskande sår
 • Illaluktande, vätskande sår
 • Fuktiga, gula nekroser  
 • Fuktiga svarta nekroser

Observera

 • Skall ej användas vid jodallergi
 • Bör inte användas vid thyreoideasjukdom
 • Skall inte användas på såryta större än 300 cm²
 • Kan orsaka smärta

Egenskaper

 • Minskar antalet mikroorganismer inklusive pseudomonas
 • Reducerar dålig lukt

Omläggningsteknik

 • Kompress formklipps något mindre än såret, kompressväven kan tas bort eller sitta kvar
 • Om sårkanterna är höga kan kompressen läggas ett par mm utanför såret för att trycka ner kanten. Den  friska huden skall då täckas med Zinksalva
 • Puder/salva – appliceras på sårytan i ett ca 3 mm tjockt lager
 • Som ytterförband används t. ex. torr kompress

Omläggningsfrekvens

 • Bytes när kompress/puder/salva är avfärgad      

Kvalitetssäkrat

 

170618 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

Länk till tillverkarens produktinformation

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21