PermaFoam comfort och concave

Användningsområden

 • Måttligt till rikligt vätskande sår

Observera

 • Skall ej användas vid obehandlad sårinfektion

Egenskaper

 • Har skonsam häftkant av polyakrylat
 • Är semipermeabelt
 • Minskar risken för maceration pga endast vertikal absorption
 • Behåller sina egenskaper även under kompression
 • Fastnar inte i såret
 • PermaFoam concave är avsett för hälar och armbågar

Omläggningsteknik

 • Läggs med 1-2 cm överlappning över sårkanten

Omläggningsfrekvens

 • Kan ligga kvar i såret 4-7 dygn beroende på sårets sekretion
 • Förbandet byts när sårsekretet är synligt genom förbandets yta (förbandet "tältar") 

Kvalitetssäkrat

100318 Lill-Marie Persson överläkare dermatologi Bensårscentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21