Xerisof

Användningsområden

  • Rikligt vätskande sår

Egenskaper

  • Xerisof är en superabsorberande dyna
  • Har en vätskeavvisande barriär på ovansidan som förhindrar vätskeläckage
  • Behåller vätskan i dynan även under kompression

Omläggningsteknik

  • Läggs med 2-3 cm marginal utanför sårkanten
  • Den vita sidan läggs mot såret
  • Fixeras med till exempel binda eller tubförband
  • Även kompressionslindning kan användas som fixering

Omläggningsfrekvens

  • Kan sitta upp till 3 dagar

Kvalitetssäkrat

 

170726 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

För mer information och tillverkarens produktblad


Senast uppdaterad: 2017-11-06 15:26