Barriärfilm

Frågeställning

A - Vilket preparat rekommenderas?
B - När är detta lämpligt att använda?

Kriterier

Sår lämpligt att lokalbehandla med barriärfilm

Mål

Målet är att välja rätt lokalbehandling utifrån sårstatus och anamnes

Åtgärd/information

A - Rekommenderade preparat är:    

 

B - Barriärfilm är lämplig att använda som:

  • Skyddsbarriär runt vätskande sår 

Kvalitetssäkrat

170618 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21