Cadexomerjod

Frågeställning

A - Vilket cadexomerjodförband rekommenderas?
B - När är detta lämpligt att använda?

Kriterier

Sår lämpligt att lägga om med cadexomerjodförband.

Mål

Målet är att välja rätt förband utifrån sårstatus och anamnes.

Åtgärd/information

A - Rekommenderat förband är Iodosorb®

B - Är lämpligt att använda till:

  • Rikligt/måttligt vätskande sår
  • Illaluktande, vätskande sår
  • Fuktiga, gula nekroser
  • Fuktiga svarta nekroser

Observera!

  • Skall ej användas vid jodallergi
  • Bör inte användas vid thyreoideasjukdom
  • Skall inte användas på såryta större än 300 cm²
  • Kan orsaka smärta 

Kvalitetssäkrat

170618 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

 


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21