Hydrofoba förband

Frågeställning

A - Vilket preparat rekommenderas?
B - När är detta lämpligt att använda?

Kriterier

Sår lämpliga att lokalbehandla med hydrofoba förband

Mål

Målet är att välja rätt lokalbehandling utifrån sårstatus och anamnes

Åtgärd/information

A - Rekommenderat förband är: 

B - Är lämpligt att använda till:

  • Fuktiga gula nekroser
  • Torr svart nekros med fuktig kant
  • Vid maceration mellan tårna
  • Vid nageltrång 

Kvalitetssäkrat

170726 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

 


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21