Hydrokolloidförband

Frågeställning

A - Vilka förband rekommenderas?
B - När är de lämpligt att använda?

Kriterier

Sår lämpliga att lokalbehandla med hydrokolloida förband

Mål

Målet är att välja rätt lokalbehandling utifrån sårstatus och anamnes

Åtgärd/information

A - Rekommenderat förband är:

B -Är lämpliga att använda till:

  • Fuktiga svarta nekroser  
  • Fuktiga gula nekroser 
  • Torra gula nekroser 
  • Lätt till måttligt vätskande sår
  • Rena granulerande sår
  • Smärtsamma sår 

Kvalitetssäkrat

170726 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

 


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21