PHMB preparat

Frågeställning

A - Vilka preparat rekommenderas?
B - När är det lämpligt att använda?

Mål

Målet är att välja rätt lokalbehandling utifrån sårstatus och anamnes

Åtgärd/information

A - Rekommenderat preparat är 

B - Sår med biofilm

Kvalitetssäkrat

170726 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21