Salvkompress/silikonkompress

Frågeställning

A - Vilket förband rekommenderas?
B - När är det lämpligt att använda?

Kriterier

Sår lämpliga att lokalbehandla med salvkompress

Mål

Målet är att välja rätt lokalbehandling utifrån sårstatus och anamnes

Åtgärd/information

A - Rekommenderat förband är:  

B - Är lämpliga att använda till:

  • Rena granulerade sår
  • Ytliga sår
  • Mycket smärtsamma sår 

Kvalitetssäkrat

170726 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21