Salvstrumpa

Frågeställning

A - Vilken salvstrumpa rekommenderas?
B - När är den lämplig att använda?

Kriterier

Sår och/eller övriga tillstånd lämpliga att lokalbehandla med salvstrumpa

Mål

Målet är att välja rätt lokalbehandling utifrån sårstatus och anamnes

Åtgärd/information

A - Rekommenderad salvstrumpa är Zipzoc
B - Är lämplig att använda till:

  • rena, granulerande och kompressionskrävande sår
  • övriga kompressionskrävande sår - som komplement till annat förband
  • hypostatiskt eksem
  • ödembehandling, där inga kontraindikationer föreligger 

Referens

Lill-Marie Persson 060929


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21