Rekommenderade behandlingsplaner

För att följa en rekomenderad behandlingsplan krävs att en preliminär bedömning inklusive identifiering av sårtyp utförts.

Behandlingsplan vid arteriellt sår

Behandlingsplan vid arteriovenöst blandsår

Behandlingsplan vid multifaktoriellt blandsår

Behandlingsplan vid neuropatiskt sår hos diabetiker

Behandlingsplan vid venöst sår

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24