Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Behandlingsplan vid arteriellt sår

Frågeställning

Vilka åtgärder är lämpliga vid arteriella sår?

Kriterier

Sår som enligt preliminär bedömning är arteriellt.

Mål

Målet är att uppnå snabbast möjliga sårläkning eller där så ej är möjligt bästa symtomlindring

Åtgärd/information

 • Remiss till kärlkirurg sker i följande fall: Kärlkirurgisk åtgärd ej aktuell om patienten ej kan använda sina ben
  1. Alla patienter med tecken på kritisk ischemi eller ankeltryck mindre än 50 mm Hg eller index mindre än 0.5
  2. Alla patienter med diabetes och icke läkande sår eller gangrän och med patologiskt ankel/armtrycksindex eller icke komprimerbara kärl.  Ankel/armtrycksindex mindre än 0.9
  3. Patienter med arteriella sår som inte läker där ischemin är mindre uttalad men ändå påvisbar. Ankel/armtrycksindex 0.6 – 0.9
  4. Patienter med sår orsakade av en kombinerad arteriell och djup venös insufficiens (arteriovenöst blandsår) om den arteriella insufficiensen försvårar användande av adekvat kompressionsbehandling eller där såren försämras under kompression

   Vilka uppgifter skall remissen innehålla? Se Remissinnehåll

   Remiss till kärlkirurg skrivs av läkare och skickas till: Kirurgmottagningen SkaS, 54185 Skövde

 • Smärtlindring
 • Komplicerande sjukdomar behandlas optimalt t.ex. hypertoni och lipid rubbning.
 • Kontrollera blodsocker och behandla eventuell diabetes
 • Ta ställning till vilken lokalbehandling som är lämplig och påbörja behandling.
 • Kompressionsbehandling endast på läkarordination.
 • Vidtag omvårdnadsåtgärder vid arteriellt sår

 

Kvalitetssäkrat

181128 Olle Nelzén överläkare kärlkirurgi Sårscentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde


Senast uppdaterad: 2020-02-04 16:17