Omvårdnadsåtgärder vid arteriellt bensår

Frågeställning

Vilka omvårdnadsåtgärder kan vidtas av sjuksköterskan vid arteriellt bensår.

Kriterier

Vårdtagare med arteriellt bensår

Mål

Att vidta rätt omvårdnadsåtgärder utifrån sårtyp.

Åtgärd/information

 • Lågläge av benet/benen nattetid. Kan enkelt åstadkommas genom att man stoppar klossar under sängens huvudända.
 • Hälavlastning
 • Fysisk aktivitet.
  Uppmuntra till gåträning/promenader. Informera om och visa Gymnastikprogram för dig med bensår (skriv gärna ut programmet och lämna till vårdtagaren)
 • Uppmuntra till rökstopp.
  Rökavvänjning (extern länk till Internetmedicin, öppnas i nytt fönster
 • Hudvård
  Inspektera huden dagligen för att uppmärksamma missfärgning, tryck eller skavskada.
  Skydda huden mot påfrestningar, smörj med mjukgörande produkter.
  Undvik förband med kraftig vidhäftningsförmåga eftersom skör hud kan skadas i samband med förbandsbyte.
 • Kostråd vid bensår
 • Patientinformation för utskrift:

Mat för Dig som har fotsår/bensår/trycksår 


Patientens bästa knep mot trycksår, undernäring och fall (dokument i PDF-format)

 

Kvalitetssäkrat

181128 Olle Nelzén överläkare kärlkirurgi sårscentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde

Senast uppdaterad: 2018-11-28 15:42