Behandlingsplan vid arteriovenöst blandsår

Frågeställning

Vilka åtgärder är lämpliga vid arteriovenöst blandsår?

Kriterier

Sår som enligt preliminär bedömning är arteriovenöst blandsår

Mål

Målet är att uppnå snabbast möjliga sårläkning eller där så ej är möjligt bästa symtomlindring.

Åtgärd/information

Ta ställning till vilken sårtyp som är dominerande.

Kvalitetssäkrat

181128 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

 

Senast uppdaterad: 2018-11-28 15:49