Behandlingsplan vid multifaktoriellt blandsår

Frågeställning

Vilken åtgärder är lämpliga vid multifaktoriellt blandsår.

Kriterier

Sår som enligt preliminär bedömning är multifaktoriellt blandsår

Mål

Målet är att uppnå snabbast möjliga sårläkning eller där så ej är möjligt bästa symtomlindring

Åtgärd/information

 

Kvalitetssäkrat

181128 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi,  Olle Nelzén överläkare kärlkirurgi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

Senast uppdaterad: 2018-11-28 15:56