Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Behandlingsplan vid venöst sår

Frågeställning

Vilka åtgärder är lämpliga vid venöst sår?

Kriterier

Sår som enligt preliminär bedömning är venöst.

Mål

Målet är att uppnå snabbast möjliga sårläkning samt långsiktig sårfrihet.

Åtgärd/information

 • Ta ställning till vilken kompressionsbehandling som är lämplig och påbörja behandling.
 • Ta ställning till vilken lokalbehandling som är lämplig och påbörja behandling.
 • Vidtag omvårdnadsåtgärder vid venöst sår
 • Ta ställning till om patienten ska remitteras vidare.

  Remiss till kärlkirurg:
  1. Alla patienter med åderbråcksorsakade bensår där venös dopplerundersökning av vena poplitea inte talar för klaffläckage (reflux)
   
  2. Patienter med åderbråck och tecken på klaffläckage i vena poplitea (reflux), där såren inte läker eller ständigt återkommer trots adekvat konservativ behandling med kompression
   
  3. Patienter med sår orsakade av en kombinerad arteriell och djup venös insufficiens (arteriovenöst blandsår) om den arteriella insufficiensen försvårar användande av adekvat kompressionsbehandling eller där såren försämras under kompression

  Vilka uppgifter skall remissen innehålla? Se Remissinnehåll

  Remiss till kärlkirurg skrivs av läkare och skickas till: Kirurgmottagningen, Skaraborgs sjukhus Skövde 54185 Skövde


  Remiss till hudspecialist:
  1. Vid terapiresistenta sår som inte visar tendens till läkning trots adekvat behandling
   
  2. Vid djup venös insufficiens med svårbehandlade ödem
   
  3. Vid oklar sårdiagnos, atypiska sår
   
  4. Vid svårigheter att polikliniskt få till stånd en fungerande lokalbehandling och/eller kompression
   
  5. Vid svårkontrollerad smärtproblematik då inläggning kan bli aktuell för analgetikainställning
   
  6. Vid sår lämpade för pinch-graft, det vill säga stora granulerande sår, smärtsamma sår och reumatiska sår
   
  7. Vid misstanke om kontaktallergi - för epikutantest

  Vilka uppgifter skall remissen innehålla? Se Remissinnehåll

  Remiss till hudspecialist skrivs av läkare och skickas till: Hudmottagningen, Skaraborgs sjukhus Skövde, 54185 Skövde

 

Kvalitetssäkrat

170618 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi,  Olle Nelzén överläkare kärlkirurgi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

 


Senast uppdaterad: 2020-02-04 16:19