Remiss till hudspecialist

Frågeställning

När skrivs remiss till hudspecialist?

Kriterier

Oklar sårtyp, atypiskt sår. Vid svårbehandlat och/eller terapiresistent sår.

Mål

Målet är att såret handläggs och behandlas på rätt sätt.

Åtgärd/information

Remiss till hudspecialist sker i följande fall:

  • Vid djup venös insufficiens med svårbehandlade ödem
  • Vid terapiresistenta sår som inte visar tendens till läkning trots adekvat behandling
  • Vid svårigheter att polikliniskt få till stånd en fungerande lokalbehandling och/eller kompression
  • Vid svårkontrollerad smärtproblematik då inläggning kan bli aktuell för analgetikainställning.
  • Vid sår lämpade för pinch-graft, det vill säga stora granulerande sår, smärtsamma sår och reumatiska sår.
  • Vid nekrotiska sår om nekroserna är svåra att avlägsna med gängse metoder.
  • Vid oklar sårdiagnos, atypiska sår och/eller misstanke om vaskulitatrophie blanchepyoderma gangraenosum, reumatiskt sår eller hypertensivt sår
  • Vid tumörmisstanke
  • Vid hudsjukdom som blåsdermatoserosiv lichen etc.
  • Vid misstanke om kontaktallergi för epikutantest

Vilka uppgifter skall remissen innehålla? Se Remissinnehåll

Remiss till hudspecialist skrivs av läkare och skickas till:
Hudmottagningen  Skaraborgs Sjukhus Skövde, 54185 Skövde

 

Kvalitetssäkrat

170618 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

 

Senast uppdaterad: 2019-02-07 09:52