Remissinnehåll

Frågeställning

Vilka uppgifter skall en remiss gällande en sårpatient innehålla 

Kriterier

Vårdtagare med sår som enligt preliminär bedömning skall remitteras vidare.

Mål

Målet är att skriva en remiss med relevanta uppgifter vilket ger mottagaren möjlighet att göra en korrekt bedömning

Åtgärd/information

Remissen bör innehålla uppgifter enligt nedan ;

 • Anamnes/allmänstatus:
  Yrke, ärftlighet och graviditeter.
  Rökning
  Övriga sjukdomar (t.ex diabetes, hjärt/kärlsjukdom, cancersjukdom, njursjukdom).
  Tidigare trombos, tidigare kärlkirurgisk åtgärd.
  Smärta, smärtlindring 
  Aktuell medicinering, ev. immunsuppression.
  Aktuell lokalbehandling. Ev. sårodlingsresultat.
  Förstagångssår? Sårduration.
  Förmåga till medverkan, rörlighet, smärta och eventuell sensibilitetsnedsättning.
   
 • Sårstatus/inspektion av sår:
  Lokalisation, sårutseende (storlek, nekroser, sekretion, infektionstecken.
  Utseende omgivande hud (temp, färg, behåring, kapillär återfyllnad, eksem och pigmentering
   
 • Dopplerundersökning:
  arteriell blodtrycksmätning (inklusive ankel/armtrycksindex) och/eller venös kärlundersökning.
   
 • Preliminär bedömning/diagnos och frågeställning

Remissblankett för utskrift

 

Kvalitetssäkrat

181128 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi,  Olle Nelzén överläkare kärlkirurgi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

 

Senast uppdaterad: 2019-02-07 09:44