Planera för utbildningsdagarna hösten 2018

Sårscentrum Skaraborgs Sjukhus i Skövde föreläser om Bensår/Diabetesfotsår/Trycksår. Till våren blir det ingen utbildning pga lokalbrist men till hösten planeras utbildningsdagar 26+27 september 2018…