Program och anmälan till utbildningsdagarna 26-27 september

Sårscentrum Skaraborgs Sjukhus i Skövde föreläser om Bensår/Diabetesfotsår/Trycksår.

Länk till anmälan och program


Senast uppdaterad: 2018-08-03 01:43