Sårkonferens i Borås 18 - 19 april 2018

Nu är dax att anmäla sig till Sårkonferensen i april 2018 i Borås. Sårsjuksköterskor i Sverige inbjuder till konferens under temat: Klarar vi oss utan antibiotika i sårbehandling? - Att förebygga och behandla sårinfektioner.

Program och Inbjudan till konferens är publicerat på SSIS hemsida