Egenkontroll av vårdhygienisk standard

Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en stor andel av skador inom vården. Infektionerna är både resurs- och kostnadskrävande för vårdgivaren och samtidigt ett onödigt lidande för den drabbade. Att förebygga vårdrelaterade infektioner är därför en prioriterad patientsäkerhetsfråga. Patientsäkerhet är inte bara vårdhygien men vårdhygien är alltid patientsäkerhet.

Det förebyggande arbetet innebär bland annat att säkerställa att vården håller en god hygienisk standard och att vårdgivare, personal, lokaler och utrustning har förutsättningar för att uppfylla det kravet.

För att uppnå en god hygienisk standard och identifiera vårdhygieniska förbättringsmöjligheter finns det ett verktyg av egenkontrollmodell, som kan utgöra en enkel och begriplig metod.

Skaraborgs Sjukhus 

Egenkontroll  av vårdhygienisk standard- verktyg

Egenkontroll av vårdhygienisk standard - introduktion/beskrivning

Åtgärdsmall (stöd för dokumentation av förbättringsarbete)

Primärvård

Egenkontroll av vårdhygienisk standard

Lathund till egenkontroll av vårdhygienisk standard

Ledningsverktyg för god hygienisk standard - introduktion/beskrivning

Åtgärdsmall (stöd för dokumentation av förbättringsarbete)

Kommunal vård och omsorg

Egenkontroll av vårdhygienisk standard

Åtgärdsmall (stöd för dokumentation av förbättringsarbete)

Ledningsverktyg för god hygienisk standard - introduktion/beskrivning

Har du frågor?

Om du har frågor om verktyget kan du kontakta Vårdhygien på telefonnummer: 0500-43 20 84.

Senast uppdaterad: 2019-01-11 11:35