Länkar

Här har vi samlat länkar till bland annat webbsidor och dokument som innehåller användbar information kring det vårdhygieniska området.

Webbsidor

Infektionsverktyget

Regiongemensamma regler om transport av farligt gods - endast tillgänglig för medarbetare inom VGR

Samlingssida för männskor på flykt - Folkhälsomyndigheten

Smittskydd och beredskap - Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsenheten, Västra Götaland

STRAMA

Svensk förening för vårdhygien (SFVH)

Vårdhandboken 

Dokument
Basala hygienrutiner

SOSFS 2015:10 - Socialstyrelsens förskrifter om basal hygien i vård och omsorg

Frågor och svar om föreskriften om basal hygien i vård och omsorg, 2015:10

Hygieninformation

Hygienbroschyr - "Lätt att göra rätt".

Hygieninformation till patienter och besökare - folder i PDF-format. Vid utskrift, välj "häfte" .

Hygieninformation till patienter och besökare - affisch i PDF-format. Vid utskrift kan A3 eller A4 väljas. Vid A3, välj "anpassa" för att få utskriften i rätt format.

Skyltar

VGR6077 A4 Smitta telefon ifyllningsbar

VGR6076 A4 Smitta dörrklocka

Hundar i vård och omsorg

Hundar i vård och omsorg: vägledning till praktiskt arbete - Socialstyrelsen

Hundar i vård och omsorg: vägledning till gällande regelverk - Socialstyrelsen

Bygg/lokaler

Byggenskap och vårdhygien (BOV) - vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler

Förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad till och inom hälso-, sjuk - och tandvård (FYFFE)

Städning i vårdlokaler (SIV) - vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer för städ- och vårdpersonal - Svensk förening för Vårdhygien (SFVH)

Lokalvårdsutbildning för vårdpersonal - regional utbildning, webbaserad

Hög luftfuktighet - påverkan på sterilt gods och förslag till åtgärder

Regionservice, upphandling-inköp

Vårdhygieniska krav vid upphandling

Riktlinjer för samverkan mellan Vårdhygien och Regionservice, område Inköp

Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner - framgångsfaktorer som förebygger - Sveriges kommuner och landsting

Senast uppdaterad: 2018-10-30 13:38