Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier

Med multiresistenta bakterier, MRB, avses bakterier som är motståndskraftiga mot ett flertal antibiotika, så att etablerade antibiotikaalternativ inte längre kan användas för behandling

Mer om multiresistenta bakterier (ESBL, VRE och MRSA)

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28