Ebola

Risken för att en ebolasmittad patient kommer till Sverige är fortfarande väldigt liten, men det är viktigt att alla inom sjukvården hjälper till att identifiera ett misstänkt fall så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet, så att patienten kan tas om hand på rätt sätt.

Med rätt ställda frågor om reseanamnes i tidigt skede skyddas medpatienter och personal mot smittspridning samtidigt som den sjuke får den vård den behöver.

På den här sidan har vi samlat information, dokument och länkar om ebola.

OBS! Informationen kan justeras fortlöpande om det epidemiologiska läget i världen ändras.

Skaraborgs sjukhus

Primärvård 

Andra viktiga länkar

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24