VRE

Enterokocker tillhör vår normalflora i tarmen och kan orsaka urinvägsinfektioner, sårinfektioner, sepsis och endokardit. Enterokocker är naturligt resistenta mot ett flertal antibiotika.

VRE, Vancomycinresistenta enterokocker, är ett stort problem inom sjukvården i många länder. En fruktad konsekvens är att resistensgenen för vancomycin ska överföras från VRE till MRSA. Vancomycin har hittills i Sverige alltid varit användbart vid behandling av MRSA-infektioner. 

De som löper störst risk för att koloniseras/infekteras med VRE är personer med nedsatt imunförsvar och svårt sjuka patienter. Den som en gång varit koloniserad/infekterad med VRE kan förbli koloniserad i tarmen under lång tid. Troligen är bärarskapet livslångt.

VRE är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Bakterierna sprids som fekal-oral smitta och kan spridas mellan patienter via direkt eller indirekt kontaktsmitta. Det sker främst via kontaminerade händer, föremål eller utrustning.

Styrdokument för SkaS

Övrigt

Senast uppdaterad: 2018-04-19 09:31