Kommunal vård och omsorg

Den här sidan riktar sig till dig som jobbar inom kommunal vård och omsorg.

Vårdhygien Skaraborg hjälper alla kommuner i Skaraborg i vårdhygieniska frågor.
Ring oss på Vårdhygien Direkt: 0500-43 20 84 eller kontakta oss via e-post.

Hygienombud

Egenkontroll av vårdhygienisk standard

Verktygslåda - utbildningsmaterial för hygienombud

Arbetsbeskrivning för hygienombud

Kommande utbildningar för hygienombud

Hygienkörkort för kommunal vård och omsorg  

Influensa

Influensainformation

Vårdhygieniska riskfaktorer

Vårdhygieniska riskfaktorer. En vägledning i syfte att identifiera smittspridningsrisker inom kommunal vård och omsorg.

MRB-multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier (MRB) - handlingsprogram inom kommunal hälso- och sjukvård, omsorg och primärvård i Västra Götaland

MRB - patientinformation

MRB - kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten

Information från Smittskyddsenheten. Västra Götaland

Skabb

Information i Vårdhandboken om skabb

Skabb - checklista, viktiga åtgärder att tänka på vid behandling och hygienåtgärder vid skabb

Utbrott av skabb på särskilt boende (äldre/gruppboende) - vägledning

Lokala anvisningar (för kommuner och primärvård i Skaraborg)

Senast uppdaterad: 2019-01-14 08:37