MRB-Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten

Kunskapsunderlag om ESBL - producerande tarmbakterier, Folkhälsomyndigheten

Kunskapsunderlag om ankomycinresistenta enterokocker – VRE, Folkhälsomyndigheten


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27