MRB-patientinformation

Informationsbroschyr till patienter och närstående - innehåller frågor och svar om MRSA

MRSA - Information till patienter (på flera språk) Arabiska Engelska Spanska Franska Svenska

Informationsbroschyr till patienter och närstående - innehåller frågor och svar om ESBL

ESBL - Information till patienter (på flera språk) Arabiska Engelska Spanska Franska Svenska

Information om vancomycinresistenta enterokocker (VRE) till patienter

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27