Hygienkörkort för personal inom kommunal vård och omsorg

Hygienkörkortet finns för all personal inom kommunal vård- och omsorg som arbetar omvårdnadsnära och omfattas av föreskriften basal hygien 2015:10.

Hygienkörkort

Senast uppdaterad: 2018-12-19 15:22