Influensa

INFLUENSA: Antalet fall fortsätter att öka

Antalet fall av influensa fortsätter att öka, både i samhället och på sjukhus. Influensaaktiviteten väntas nå toppen i februari. För närvarande dominerar Influensa B men det förekommer även fall av Influensa A. 
Vid vård av misstänkta fall, följ styrdokument för Skaraborgs Sjukhus.
Vid flera fall av influensa på en enhet kan det underlätta att använda loggbok
När utbrottet är över görs en sammanställning, och en slutrapport lämnas till Vårdhygien. 
För ytterligare information, besök Vårdhygiens hemsida.
Se även vår film om influensa.